Bestill improvisasjon på arbeidsplassen! 


TRENINGSØVELSER

Blokkere - Vanlig - Akseptere
Gå sammen 2 og 2 og gi hverandre steder å begynne (f.eks: kjøkkenet - på restaurant) - deretter lager dere 3 enkle scener: 1) Den ene aktøren blokkerer ABSOLUTT alt - fornekter fakta og er ikke med på noe. 2) Den ene aktøren er trøtt og sliten og oppfører seg ellers normalt. 3) Den ene aktøren er henrykt over alle forslag og kommer til og med videre forslag, basert på det opprinnelige.

Trenger vi si mer?... ;)

Møt Monsteret!
I denne øvelsen er man minst 2 personer sammen, maks 6. Som forrige øvelse er dette en aksepteringsøvelse.

En av aktørene begynner med et forslag, som umiddelbart aksepteres med et "JA!" fra de andre deltakerne. Deretter utfører gruppen forslaget. En annen aktør kommer så med neste forslag, og oppgaven fortsetter til man finner en naturlig slutt.

Det er viktig å passe på at man ikke "wimper" ut: "La oss finne en tiger" - for så "La oss løpe fra Tigeren" er en feig handling. Tør å ta oksen ved horna! (Tigern ved følehorna? :)

   

Assosiasjonslek
2 og 2 mennesker går sammen og betrakter hverandre. Hver gang den ene får assosiasjoner med hva den andre er/gjør skal han/hun si dette ene ordet og begge fortsetter fra begynnelsen.

Denne øvelsen trener i å fokusere på den andre, og glemme egen agenda. Husk - Ingen utsagn/forslag er feil!

Og var det ikke du som...?
En videreføring av forrige øvelse, assosiasjonslek. I improvisasjon er det viktig at rollene man spiller er klart definerte, samtidig som det er viktig at man selv ikke definerer egen rolle.

I denne øvelsen skal hver av personene starte alle setninger med "Og var det ikke du som...." - og deretter hente innspill fra medspiller. De aller fleste begynner her å finne på intrikate plot selv - men dette er IKKE slik øvelsen fungerer - her skal man hente all inspirasjon fra motspiller.

Ikke glem å ta på deg rollen som du blir tilbudt av den andre - om du blir titulert ballerina, så "opp på tå med deg!"

 

Visualisering
En gruppe på 2-6 mennesker setter seg i en ring, holder hender og lukker øynene. Gruppen får en lokasjon som ingen har besøkt: "Stua til Brad Pitt" - "Valhalls Kjøkken" etc. Nå skal hver av deltakerne sørge for å visualisere det de tror de andre deltakerne ser for seg. For å klare dette, er det lov til å spørre hverandre spørsmål. Spør om de delene av stedet som er uklart i ditt bilde, f.eks: Er gardinene trukket for? Er det andre mennesker i rommet?

Etter ca. 5 minutter skal hver av deltakerne tegne rommet på 2 minutter på et blankt ark - uten å se på hverandres tegninger.

Var tegningene likevel like?

Statusparty
Du trenger minst 4 personer - og du kan være opp til 99 stykker.

Alle deltakerne får et nummer på ryggen (anbefalt: riv et A4 i 4 vertikale søyler og brett til "tak") mellom 1 og 100 der 1 representerer absolutt lavstatus og 100 absolutt høystatus. Alle deltakerne skal late som de er på coctailparty og mingler rundt.

Målet med oppgaven er å hjelpe andre til å forstå sin plass i rekka. (Vanlig feil er å løpe rundt og prøve "å finne ut hva jeg er") På denne måten trener man både å gi opp styringen samtidig som man ser status.

NB: Ta'n HELT UT. Ser du en 100 person så kast deg nesegrus i sanda - ser du 1'ern så hån vedkommende... :)

Med jevne mellomrom bes alle stille på rekke med ryggen til trener for å se om alle har funnet sin plass - trener klapper alle som står feil på skulderen og leken fortsetter til alle står rett!

   
   
   
   
   
   

MANUSKRIPT

Vi har skrevet noen enkle tekster som vi både referer til i kursene våre, og som kan være nyttige for deg som vil lese mer om improvisasjon.

 

 

 

 

Om du vil motta en mail fra oss når vi har nye forestillinger og spennende kurs på gang, legg inn mailen din her:mer info

 

tilbake til forsiden Kontakt oss!