Improvisasjon på jobben - noe langt mer enn lek og morro!

Improvisasjonens grunntanke er å jobbe utelukkende for at alle andre enn deg selv lykkes - uansett hva de gjør. Dette innebærer et tankesett de færreste av oss er komfortable med - nemlig å gi opp styringen av sine egne handlinger, og stole på at alle rundt deg "tar deg i mot om du faller". Derimot er det ingen teknikk (tør vi påstå) som fremmer nettopp produktutvikling, kreativitet, salg og samarbeide bedre enn nettopp improvisasjon.

Ettersom en kun jobber med å fasilitere andre rundt en, tillater heller ikke improvisasjonen evalueringer underveis - improvisasjon gjør det dermed mulig å nå geniale "D" - der man i normale situasjoner ville stoppet prosessen på "B" eller "C".I løpet av en session vil vi typisk gå igjennom en grunnpakke:
  • Trygghetsøvelser - "stoler alle på hverandre?"
  • Aksepteringsøvelser - "klarer alle å godta alle forslag som gode?"
  • Kommunikasjonsøvelser - Hva må egentlig være tilstede for at vellykket informasjon skal kommuniseres?

Deretter kan vi vinkle seminaret mot taleteknikk, problemløsning, kreative prosesser, tekstskriving, salg og forhandlinger.

Vi garanterer at deltakere for stort utbytte av kurset - ellers tilbakebetaler vi kursavgiften.

Ring Bård på 918 45 918 for å få vite mer.

PS: I sosiale sammenhenger/kickoffs etc anbefaler vi undeholdningsimprovisasjon - se kurssiden for mer informasjon!Kursene ledes av Bård Brænde, som foruten å være improvisatør, er siviløkonom fra NHH med spesialisering på markedsføring og læring i organisasjoner. Bård har dessuten mellomfag i Medievitenskap, og fartstid bl.a. fra Orkla Media og UPC/chello.

 

 

 

 

Om du vil motta en mail fra oss når vi har nye forestillinger og spennende kurs på gang, legg inn mailen din her:mer info

 

tilbake til forsiden Kontakt oss!